คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || Engineering Mahasarakham University

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3011 - 3058

โทรสาร : 043-754316

Email : engineer@msu.ac.th

โฮมเพจ : http://www.engineer.msu.ac.th/

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม