หนังสือทั้งหมด

สถานะหนังสือจะแบ่งออกเป็น 3 สี ด้วยกัน
1. สีส้ม : อยู่ในระหว่างดำเนินการ 2. สีเขียว : เส็จสิ้นขบวนการ 3. สีแดง : รอการตรวจสอบ
**ถ้าสถานะช่องสุดท้ายขึ้นเป็น สีเขียว สามารถมาติดต่อรับของได้เลย
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ เลขาฝ่ายอำนวยการ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พัสดุ หัวหน้าสำนักงานเลขา เลขาคณบดี พัสดุดำเนินการ เสร็จ
1  b006/63  จัดจ้างซ่อมห้องน้ำรั่วซึม  สุระและวิรุฬ   18 พ.ย. 62      
2  b005/63  ซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคารEN1  สุระและวิรุฬ   18 พ.ย. 62      
3  b004/63  ซ่อมแซมเคร่องปรับอากาศ  คุณสุระและพัสดุ   22 ต.ค. 62      
4  b003/63  ต่อเติมหลังคาป้อมรักษาความปลอดภัย  คุณสุระและพัสดุ   22 ต.ค. 62      
5  b002/63  แจ้งซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ  คุณสุระและคุณวิรุฬ   7 ต.ค. 62      
6  b001/63  แจ้งซ่อมจุดบริเวณรอยรั่วจากลมพายุ  คุณสุระและคุณวิรุฬ   7 ต.ค. 62      
7  b031/62  ขออนุมัติซื้อRAM, DVD Drive  ปัญญา/พัสดุ   8 มี.ค. 62      
8  b030/62  จัดจ้างติดตั้งผ้าม่านกันแสง  สุระ และ ภูพิงศ์   24 ม.ค. 62      
9  b029/62  UTM100ตัน  มีศักดิ์ธนาและภูพิงศ์   24 ม.ค. 62      
10  b028/61  จ้างผู้รับเหมาซ่อมแอร์ห้องสำนักงาน  พัสดุ   24 ก.ย. 61      
11  b027/61  จ้างผู้รับเหมาซ่อมcompressorแอร์ห้องอ.อลงกรณ์  พัสดุ   24 ก.ย. 61      
12  b026/61  เครื่องปรับอากาศยี่ห้อTraneไม่เย็นเพราะmain boardชำรุด  สุระ/ผู้รับเหมา   17 ก.ย. 61      
13  b025/61  main board แอร์ห้องทำงานอ.เพชรชำรุด  สุระ/ผู้รับเหมา   17 ก.ย. 61      
14  b024/61  ท่อน้ำยาแอร์ห้องอ.ชัยยงค์รั่ว  สุระ/ผู้รับเหมา   17 ก.ย. 61      
15  b023/61  คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศห้องEN110ชำรุด  สุระ/ผู้รับเหมา   17 ก.ย. 61      
16  b021/61  แอร์ห้องทำงานอ.นุชิดามีน้ำหยด  สุระ   17 ก.ย. 61      
17  b020/61  ขออนุมัติจัดซื้อจอแสดงผลภาพ LCDทดแทนของเดิม  ปัญญา/พัสดุ   21 ส.ค. 61      
18  b019/61  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเพื่อติดตั้งคอมพิวเตอร์70เครื่อง  สุระ/จันทิมา   15 ส.ค. 61      
19  b018/61  จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ  สุระ   10 ส.ค. 61      
20  b017/61  จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  ปัญญา   10 ส.ค. 61      
21  b016/61  จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ติดตั้งระบบNetwork Wireless, LANพร้อมอุปกรณ์  ปัญญา   10 ส.ค. 61      
22  b015/61  ซ่อมแซมหัวสายสัญญาณภาพระบบกล้องวงจรปิดชุดที่ 3  ปัญญา   10 ส.ค. 61      
23  b014/61  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมสุขภัณฑ์  สุระ   24 ก.ค. 61      
24  b013/61  ขออนุมัติซ่อมแซมหัวสายสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด  ปัญญา   24 ก.ค. 61      
25  b012/61  ขอสั่งซื้อไฟดาวน์ไลท์  นัฐราช/สุระ   24 ก.ค. 61      
26  b011/61  ขอจัดซื้อแบตเตอรี่ CR1220 3V  ปัญญา/ภูพิงศ์   24 ก.ค. 61      
27  ิb010/61  จัดซื้อmainboard socket 1155และ Hard disk 1TB  ปัญญา ภูพิงศ์   25 พ.ค. 61      
28  ิb009/61  จัดซื้อแบตเตอร์รี่CR1220 3V  ปัญญา ภูพิงศ์   25 พ.ค. 61      
29  ิb008/61  เครื่องตัดลดwirecut  นัฐราช ภูพิงศ์   25 พ.ค. 61      
30  b007/61  ครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลอัตโนมัติ  ภูพิงศ์ ช่วยอุดม   9 พ.ค. 61      
31  b006/61  กล้องวงจรปิด  ภูพิงศ์ ช่วยอุดม   9 พ.ค. 61      
32  b005/61  เครื่องปรับอากาศ  สุระ(อาภาภรณ์ผู้รับเรื่อง)   12 มี.ค. 61      
33  b004/61  เดินระบบสายเเลนEN1  สุระ (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง)   19 ก.พ. 61      
34  b003/61  ติ๊กสติ๊กเกอร์เเบบขุ่นห้องEN-109 เเละ EN-113  สุระ (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง)   19 ก.พ. 61      
35  b002/61  เครื่องวัดสี  นัฐราช (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   31 ม.ค. 61      
36  b001/61  notebook ไม่สามารคเปิดใช้งานได้  ปัญญา (อาภาภรณื รับเรื่อง)   31 ม.ค. 61      
37  b017/60  จอคอมพิวเตอร์ LED ไม่สามารถเปิดได้  ปัญญา (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง)   31 ม.ค. 61      
38  ิb016/60  เครื่อง CNC เปิดไม่ติด  สุระ (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง )   31 ม.ค. 61      
39  b015/60  เครื่องคอมพิวเตอร์ PC  ปัญญา (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง)   31 ม.ค. 61      
40  b014/60  เเจ้งว่อมเเซมกล้องวงจรปิด  ปัญญา(อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   21 ธ.ค. 60      
41  b014/60  เครื่องปรับอากาศ  สุระ (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง )   21 ธ.ค. 60      
42  b013/60  ประตูไม้ชำรุดเนื่องจากเกิดจากปลวก  สุระ (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง )   21 ธ.ค. 60      
43  b012/60  คอมพิวเตอร์เครื่องทดสอบ 300 ตันฮารดีสน์พัง  นายปัญญา (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง)   2 พ.ย. 60      
44  b011/60  เครื่องตัดหญ้าไม่สามารถใช้งานได้  นายธวัช (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   2 พ.ย. 60      
45  b 010/60  เเอร์ห้อง 304 ไม่เย็น  นายสุระ (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   2 พ.ย. 60      
46  b009/60  เเจ้งซ่อมเครื่อง Autoclave  นายสุระ (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   2 พ.ย. 60      
47  b008/60  โน้ตบุ๊คเชื่อมต่อ wifiไม่ได้  นายปัญญา (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง   2 พ.ย. 60      
48  ิb007/60  ขออนุญาตเบิกจ่ายงลประมาณประจำรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  อ.ดร.นเรส มีโศ (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   31 ส.ค. 60      
49  ิb006/60  ขออนุญาติปรับปรุงชุดทดสอบการหาอัตราทดสอบของชุดถ่ายทอดกำลัง  ผศ.ดร.สุพรรณ (อาภาภรณ์ผู้รับเเรื่อง)   31 ส.ค. 60      
50  b005/60  ขออนุญาติเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำความสะอาดชุดทดสอบการทำงานของหม้อต้มน้ำ  ธวัช กองสี (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง)   31 ส.ค. 60      
51  b004/60  เครื่องปรับอากาศ (อาจารย์จินดาพร ผู้เเจ้ง)  นายสุระทับ สีเเก้ว (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   18 ส.ค. 60     18 ส.ค. 60 - 18 ส.ค. 60  
52  PS012/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายโรจนัสดถ์ ภูกองชนะ/จันทิมา   16 ส.ค. 60      
53  PS011/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายชัยวัฒน์ มีหลง/จันทิมา   16 ส.ค. 60      
54  P013/2560  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)  นางอรุณี กลิ่นผกา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
55  P012/2560  จัดซื้อวัสดุทำดอกไม้จันทน์  นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ์   15 ส.ค. 60      
56  P011/2560  จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ดอกดาวเรือง)  นายนัฐราช แสนมีมา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
57  P010/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (รายวิชาศึกษาทั่วไป)  อ.ละมุล วิเศษ/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
58  P009/2560  จัดจ้างพิมพ์คู่มือระดับบัณฑิตศึกษา  นางสาววรินญา ชื่นใจ/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
59  P008/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษารายวิชา  นายศิวณัทร ศรีโลห้อ/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
60  P007/2560  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ์   15 ส.ค. 60      
61  P006/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษาเข้าห้องสมุด  นางอรุณี กลิ่นผกา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
62  P005/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษารายวิชา  นายนัฐราช แสนมีมา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
63  PS010/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นางสาวอุบลรัตน์ ศรีเมือง/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
64  PS009/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นางสาววรนุช ไตรทิพย์/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
65  PS008/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายศตวรรษ ซุงเหล้า/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
66  PS007/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายอดิศักดิ์ อุทัยมา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
67  PS005/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายกิจจ์ฐา ธวัชรดีภิรมย์/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
68  PS004/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นางสาวสมพร เติมผล/จันทิมา   2 ส.ค. 60      
69  P004/2560  ขอจัดซื้อวัสดุประกอบการสอนรายวิชา  คุณธวัช กองสี/จันทิมา   2 ส.ค. 60      
70  P003/2560  จัดซื้อวัสดุรายวิชา  จันทิมา/นายธวัช กองสี   26 ก.ค. 60      
71  PS003/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  คุณจันทิมา/นายชัยวัฒน์ เย็นศิริ   26 ก.ค. 60      
72  PS002/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  คุณจันทิมา/น.ส.นงลักษณ์ เรืองศรี   26 ก.ค. 60     2 ส.ค. 60 - 2 ส.ค. 60   2 ส.ค. 60/จันทิมา
73  PS001/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา  คุณจันทิมา/นายภานุวัฒน์ บุญภักดี   26 ก.ค. 60     15 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60/จันทิมา
74  b003/60  ขอเเจ้งซ้อมบำรุงคุรุภัทณ์เครื่องปรับอากาศ  นายสุระ/อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง   18 ก.ค. 60      
75  P002/2560  ขอจัดซื้อ/เครื่องมือซ่อมบำรุง  คุณสุระ/คุณวิรุฬ   17 ก.ค. 60      
76  P001/2560  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก)  จันทิมา/ตรีญาภัท   6 ก.ค. 60     25 ก.ค. 60 - 25 ก.ค. 60   25 ก.ค. 60 25 ก.ค. 60/จันทิมา
77  b002/60  แจ้งซ่อมมอเตอร์แอร์  สุระ (ภูพิงศ์รับเรื่อง)   5 ก.ค. 60