เลขผู้เสียภาษีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0994000401183  
  เลขที่บัญชีการรับเงินวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอกเข้า มมส.  
  เชิญร่วมรับฟังขั้นตอนและรายละเอียดการเปิดบัญชีกับ ธนาคารไทยพาณิชย์  
  แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี  
  เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562  
 
  เพิ่มเติม..  
 
   
  กรมบัญชีกลาง  
  กรมกระทรวงการคลัง  
  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  งานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
     

 

 

 

Username
Password
 
 

 
         
         
งานการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3007
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th