รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่1/2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่1/2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาระบบพิเศษ(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาระบบพิเศษ(เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ(เทียบเข้า) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ประจำปีการศึกษา 2563
  แนวปฎิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
  ช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษาโครงการโควตาระบบพิเศษ (เทียบเข้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่73/2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 73/2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาครั้งที่60
  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบันจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่56/2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒิชัย ขันชะลี ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา
  ขอเชิญร่วมโหวต รางวัลคุณครูในดวงใจ EN-MSU 2019
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

จำนวนข่าวทั้งหมด 132 ข่าว

หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] ถัดไป>>