รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 54/2563
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 45/2563 ในตำแหน่งอาจารย์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 45/2563
  ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่45/2563
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 36/2563 ในตำแหน่งอาจารย์
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่45/2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 36/2563
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2563
  สมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5)
  ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ(เทียบเข้า) รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ครั้งที่36/2563
  ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อศึกษาต่ออระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ(เทียบเข้า) รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่1/2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่1/2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาระบบพิเศษ(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาระบบพิเศษ(เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนข่าวทั้งหมด 147 ข่าว

หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป>>