ร่วมแสดงความยินดี 60 ปี เกษียณอายุราชการ

     วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงความยินดี 60 ปี เกษียณอายุราชการ "วันเวลาหมุนผ่านความรักและศรัทธายังตราตรึง" มุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ที่ปฏิบัติหน้าที่ ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเทศชาติมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน 12 คน