พิธีซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560-2561

         วันที่ 1 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 แก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตต้นแบบ และบัณฑิต โดยในช่วงเช้าเข้าร่วมฝึกซ้อม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมือง บรรยายเหมือนวันรับจริง และได้กลับมาซ้อมย่อยต่อ ณ ห้องประชุมอินทรานนท์ EN-217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ได้ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกาย ความเรียบร้อยต่างๆ ให้แก่บัณฑิตอย่างเข้มงวด พร้อมการเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ทั้งด้านร่างกายและความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย เพื่อซ้อมใหญ่ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 บรรยากาศการซ้อมย่อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย