บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

         วันที่ 2 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยเริ่มรายงานตัว เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัว ณ หน้าอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมือง หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ได้มีการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยมีตัวแทนนิสิตกล่าวแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ โดยการนำของรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการร่วมเข้าฝึกซ้อม และเริ่มการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561 พร้อมร่วมกันบันทึกภาพหมู่เป็นคณะ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยบรรยากาศในวันซ้อมใหญ่เป็นไปด้วยความอบอุ่น มีบัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั่วบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และในที่ 4 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) อ.เมือง จ.มหาสารคาม