รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562

     วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 จากท่านศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะ