โครงการแสงธรรมนำทาง ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการแสงธรรมนำทาง ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกว่า 700 คน ในการทอดถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ โดยเป็นการเดินเท้าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มาที่วัดพุทธมงคล (วัดพระยืน) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการเป็นผู้มีจิตสาธารณะให้แก่นิสิตใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์