คณะวิศวกรรมศาสตร์รับบริจาคโลหิต

วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องโพธิวิศว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ร่วมรับบริจาคโลหิตเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนิสิตและบุคลากร ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพิ่มพูนการมีจิตสาธารณะพัฒนาและบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรมการทำความดี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจากเป็นจำนวนมาก