คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขต 3 จังหวัด (ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) จำนวนทั้งสิ้น 147 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยต่อไป