ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ ครั้งที่ 17/2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ ครั้งที่ 17/2562 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสวัสดิ์ วิชระโภชน์ ,คุณอภิชัย ชาญศิริวัฒนา และ คุณอนงค์ภานุช ปะนะทังถิรวิทย์ ตัวแทนจากกองทะเบียนฯ และกองกิจการนิสิต มาบรรยายให้ความรู้ และให้คำแนะนำในเรื่องของการให้คำปรึกษานิสิต ในการประชุมครั้งนี้