คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ตลาดน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทอดถวาย ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม บ้านหนองโน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม