คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมฯ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณปิยะดนัย รักหนองแซง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ บุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้