กีฬาสีชาววิศวกรรมศาสตร์ ช่าง มันส์ เกมส์ ครั้งที่ 1

วันที่ 12 มกราคม 2563 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ กีฬาสีชาววิศวกรรมศาสตร์ ช่าง มันส์ เกมส์ ครั้งที่ 1 นำโดยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ผู้รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โดยในงานแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเหลือง สีเขียว สีชมพู และสีฟ้า มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล แชร์บอล และมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
โดยได้รับความร่วมมือจากนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปีเป็นอย่างดี วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของนิสิต นิสิตได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา
และเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย