ทำบุญตักบาตรโอกาสครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
ในโอกาสครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อความเป็นศิริมงคลแต่บุคลากรในการดำเนิน พัฒนา และขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป