พิธีมอบตู้ตรวจเชื้อช่วยแพทย์ ตู้ความดันลบเก็บสิ่งตรวจจากผู้ป่วย และเครื่องฆ่าเชื้อ UVC

วันที่ 17 เมษายน 2563 ณ โรงพยาบาลสุธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ส่งมอบตู้ตรวจเชื้อช่วยแพทย์ ตู้ความดันลบเก็บสิ่งตรวจจากผู้ป่วย และเครื่องฆ่าเชื้อ UVC
ซึ่งเครื่องดังกล่าวดำเนินการผลิตคิดค้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง พร้อมด้วยทีมงานนักวิจัย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ในการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบครั้งนี้
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์ นพ.บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลสุทธาเวช