ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับ-ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับ-ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร ตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์คนใหม่ และร่วมขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคนเก่า
โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานและร่วมเป็นพยานในพิธี รับ-ส่งมอบงานในครั้งนี้