ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับ-ส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับ-ส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปท่านใหม่
และร่วมขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ผู้อำนวยการท่านเก่า โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานและร่วมเป็นพยานในพิธี รับ-ส่งมอบงานในครั้งนี้