ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ MSU Innovation Center ตึก B สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบ "หุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต" หรือ "น้องกระติ๊บ" แก่ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ตัว
โรงพยาบาลกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ตัว และโรงพยาบาลศูนย์ของแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ตัว
โดยมีผู้อำนวยการ หรือตัวแทนจากโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นผู้รับมอบ มีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีส่งมอบในครั้งนี้
หุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต หรือ น้องกระติ๊บ ออกแบบและพัฒนาโดย อาจารย์นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลตดังกล่าว เพื่อส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาล สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)