บริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดบูธทดสอบรถจักยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมออกบูธเพื่อทดสอบรถจักยานยนต์ไฟฟ้า
และการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นระบบไฟฟ้าแก่นิสิตและบุคลากรชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งร่วมพูดคุยหารือกับคณะผู้บริหาร
เพื่อการต่อยอดความร่วมมือกับทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อการวิจัยพัฒนาโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
แลกเปลี่ยนข้อมูลนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าในการศึกษาและพัฒนาต่อไป