รับมอบกล้องระดับพร้อมขาตั้งกล้องจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมรับมอบกล้องระดับพร้อมขาตั้งกล้องจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า นายอัฐวุฒิ แก้วเจริญ และ นายมีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร
ร่วมกันบริจาคเงิน รวมทั้งสิ้น 21,000 บาท เพื่อจัดซื้อกล้องระดับพร้อมขาตั้งกล้อง จำนวน3ชุดๆละ 7,000 บาท เพื่อมอบให้กับสาขาวิศวกรรมโยธา ตามความประสงค์ของรุ่นพี่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้