บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 แก่ท่านคณบดี

วันที่ 4 มกราคม 2564 นำโดยนางวิรายา ภมรสมิต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ขอให้ท่านคณบดี คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย สุขสมหวังในปีใหม่ ปี 2564 ทุกท่าน