กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ประจำปี 2564 (แบบ New normal)

วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ประจำปี 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (แบบ New normal) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวคำอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมกิจกรรม โดยเป็นการจับแจกของขวัญปีใหม่จากห้างร้าน พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่แบบ Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม