ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับ-ส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม1 TA201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับ-ส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี
และได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีท่านใหม่
และร่วมขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะคณะเทคโนโลยีท่านเก่า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานและร่วมเป็นพยานในพิธี รับ-ส่งมอบงานในครั้งนี้