ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับ-ส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมือง

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม D-415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับ-ส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองท่านใหม่ และร่วมขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองท่านเก่า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานและร่วมเป็นพยานในพิธี รับ-ส่งมอบงานในครั้งนี้