ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และคณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนักวิจัย (Silver Medal) จากการเข้าร่วมการประกวดในเวทีนานาชาติ The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ในระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2564 ณ นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส กับผลงานนวัตกรรม เรื่อง ?Speed up machine for soaking and germinating of paddy in germinate Hang rice production? โดยในปีนี้การประกวดและจัดแสดงผลงานถูกจัดขึ้นแบบออนไลน์ (Virtual Event) โดยกลุ่มที่จัดส่งผลงานให้คณะกรรมการตัดสินผ่านคลิปวิดิโอ ซึ่งมีนวัตกรรมเข้าร่วมงานกว่า 800 ผลงาน และมีประเทศเข้าร่วมกว่า 40 ประเทศทั่วโลก