คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมฯ

วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ บ้านบัวงาม ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อสุทัศน์ ศิริวรรณ บิดาของอาจารย์ ดร.นรินทร์ ศิริวรรณ บุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ มา ณ โอกาสนี้