ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัส Covid-19

ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบริเวณคณะวิศวกรรมศษสตร์ป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัส Covid-19 วันที่ 19 เมษายน 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่จากกองอาคารสถานที่ เข้าฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 95% ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ไวรัส Covid-19 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะ ร่วมกำกับกับติดตาม