แข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรม ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล
การสอบแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรม ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล
เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2.รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3.รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.รางวัลชมเชย อันดับ 1-5 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารแนบ คลิ๊ก