ขอเชิญร่วมโหวต รางวัลคุณครูในดวงใจ EN-MSU 2019
รางวัลคุณครูในดวงใจ EN-MSU 2019 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแด่คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โดยเปิดให้ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โหวตรายชื่อคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาที่เรียน อาจารย์ท่านใดที่ได้รับผลคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชาจะได้รับโล่ รางวัลคุณครูในดวงใจ EN-MSU 2019)
เปิดโหวดตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พฤศจิกายน 2562
ร่วมโหวตได้ที่ https://drive.google.com/open?id=199ttUi7cBMTtY8M_Tj9pC0W0Fbv-lXSwbiYWFmtBYQk
เอกสารแนบ คลิ๊ก