ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒิชัย ขันชะลี ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒิชัย ขันชะลี นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2562 (Panasonic Future Gear Scholarship 2019)
เอกสารแนบ คลิ๊ก