โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการจัดตั้งคณะฯ ขอเชิญชวนให้ นักเรียนโรงเรียนสาธิต นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
เอกสารแนบ คลิ๊ก