ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ คือ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายกิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ บุคลากรสังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารแนบ คลิ๊ก