กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561
   วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารแนบ คลิ๊ก