การแข่งขัน Smart Agricultural Robot Contest 2018
     วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร คณะอาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2018 (Smart Agricultural Robot Contest 2018) และได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน ได้รับรางวัลและเงินสนับสนุนรวมที่ได้จากสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย 125,000 บาท โดยส่งเข้าแข่งขันในชื่อทีม Doraemon มีสมาชิกในทีมทั้งหมด 18คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และอาจารย์คเณศ ถุงออด เป็นที่ปรึกษาทีม
ลิงค์ไฟล์แนบ คลิ๊ก