มมส แนะนำเส้นทาง จุดจอดรถรับปริญญา 4 ธันวาคม 2561
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะนำเส้นทางการเดินทาง รับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ้อมย่อยวันอาทิตย์ที่ 2 และรับจริงวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 แนะนำผู้ไม่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงเส้นทาง สั่งเตรียมพร้อมตำรวจจราจรเข้าจุดเร่งระบายรถเข้าที่จอด แก้ปัญหารถสะสมติดขัดในทุกเส้นทางเข้าออก
คณะกรรมการฝ่ายจราจรถวายการอารักขาและความสงบเรียบร้อย ได้ประชุมหารือการเตรียมความพร้อม รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
ซึ่งได้กำหนดจุดบริการรถไฟฟ้า บัณฑิต ? ญาติบัณฑิต และแนะนำพื้นที่สำหรับจอดรถบัณฑิตและญาติบัณฑิต ตามทางเข้ามหาวิทยาลัยในจุดต่างๆ ดังนี้
1. บริการรถไฟฟ้าสำหรับบัณฑิต ? ญาติบัณฑิต ข้างโรงพยาบาลสุทธาเวช (ฝั่งตรงข้ามคณะศึกษาศาสตร์)
2. บริการรถไฟฟ้าสำหรับบัณฑิต -ญาติบัณฑิต ทางเข้าคณาสวัสดิ์ (สนามหญ้าหน้าอาคารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตึกใหม่ เยื้องเสริมไทยคอมเพล็กซ์
แนะนำพื้นที่ลานสำหรับจอดรถบัณฑิต ? ญาติบัณฑิต
จุดที่ 1 ลานเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ติดร้าน บี ควิก พื้นที่ 12 ไร่ รับได้ 2,000 คัน
จุดที่ 2 สนามหญ้าหน้าคณะเทคโนโลยี ม.ราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ 6 ไร่ รับได้ 1,000 คัน
จุดที่ 3 ลานตรงข้ามเสริมไทยคอมเพล็กซ์ พื้นที่ 2 ไร่ รับได้ 300 คัน
จุดที่ 4 ลานจอดรถตลาดเกษตร (สี่แยกพลศึกษา) พื้นที่ 2 ไร่ รับได้ 300 คัน
จุดที่ 5 สนามหญ้าศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา (ตรงข้ามโรงพยาบาลสุทธาเวช) พื้นที่ 4 ไร่ รับได้ 800 คัน
จุดที่ 6 สวนสาธารณะหนองข่า (ข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม)
จุดที่ 7 สวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เข้าไปปฏิบัติงาน ให้แสดงบัตรผ่านที่กองอาคารสถานที่ออกให้ และไปจอดรถที่ลานสนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ส่วนรถที่ติดบัตร V.I.P ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ออกบัตรให้ สามารถนำรถเข้าไปจอดได้ใน 4 จุดที่กำหนดไว้ ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หน้าอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ลิงค์ไฟล์แนบ คลิ๊ก