ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายอบรมภาษาอังกฤษ MSU English Camp
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายอบรมภาษาอังกฤษ MSU English Camp ครั้งที่ 3 (สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1) จัดโดยสำนักศึกษาทั่วไป สมัครภายในวันที่ 6 มกราคม 2562 สมัครโดยสแกนQRcode หรือสมัครจากลิงค์นี้ก็ https://goo.gl/forms/fKQIqoHhFCJu4Oao1
เอกสารแนบ คลิ๊ก