รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Engineering Summer Camp
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Engineering Summer Camp มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม- 3 สิงหาคม 2562 ณ Atma Jaya วิทยาศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 300 USD/คน รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.tinyurl.com/EscapeAtma2019
ลิงค์แนบ คลิ๊ก