รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Putra Experience Summer School 2019
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Putra Experience Summer School 2019 จำนวน 18 โครงการ จาก 16 คณะ มีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 14 วัน ในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2562 โดยมีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการจำนวน 700-3600 USD/คน รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.intl.upm.edu.my/
ลิงค์แนบ คลิ๊ก