ทุนเรียนต่อ ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มมส ฟรี ตลอดหลักสูตร
ทุนเรียนต่อ ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มมส ฟรี ตลอดหลักสูตร จบแล้วไม่มีเงื่อนไข พร้อมรับประสบการณ์ทำงานและเบี้ยเลี้ยง ณ บริษัท เทอมีเดช จำกัด เงินเดือน 15,000 บาท รวมกว่า +600,000 บาท/ทุน จำนวน 8 ทุน ! ภายใต้โครงการ RDI รับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, การผลิต, เครื่องกล และ เมคาทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติมในภาพ สนใจสมัครผ่าน link ได้เลย https://docs.google.com/forms/d/15LhbFMJC1cu2lZBt6JvvsLmJ_6hymvHktfFmPlB3m_o/viewform?fbclid=IwAR1KOftFWr9OxmH1MdG4QnQ9dO8DTGobElD94XAvGt6iri8h3C89q4yuImM&edit_requested=true หมดเขตรับสมัคร 31 ก.ค. 2562 นี้ สัมภาษณ์ต้น ส.ค. และเริ่มโครงการปลายเดือน ส.ค. เพื่อศึกษาและปรับตัวกับบริษัท 3 เดือน แล้วเข้าเรียน ป.โท เทอม 2/2562 (ธันวาคม 2562)
เอกสารแนบ คลิ๊ก