โครงการ: Volunteer Spirit Network
โครงการ: Volunteer Spirit Network
ระยะเวลา: 11-15 พฤศจิกายน 2562
สถานที่: ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต Bangkok Thailand
ประโยชน์: โอกาสพบเพื่อนนิสิตต่างชาติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ มีที่พักและอาหาร
สนใจสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.iaveap2019.org www.iaveap2019.org
หรือฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารแนบ คลิ๊ก