โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต UBD Semester Exchange Programme 2019-2020
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต UBD Semester Exchange Programme 2019-2020 (ไม่มีทุน แต่เหมาะในการฝึกภาษาระยะสั้น)
ด้วยมหาวิทยาลัยบรูไน ดารูซาเลม เปิดรับนิสิตร่วมโครงการแลกเปลี่ยนค่ายฤดูร้อน
หมดเขตรับสมัคร: 1 พ.ย. 2562 ผ่านเว็ปไซต์ http://www.ubd.edu.bn/admission/international-exchange/global-discovery-programme/
หรือ email: sabrina.daud@ubd.edu.bn ; office.gr@ubd.edu.bn
หรือ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ อาคารบรมราชกุมารี
ลิงค์แนบ คลิ๊ก