โครงการ ASEAN in Today's World ณ University of Malaysia
โครงการ ASEAN in Today's World ณ University of Malaysia ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2563 หมดเขตรับสมัคร: 27 ตุลาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม https://oia.ugm.ac.id/2019/09/09/malaysia-12th-asean-in-todays-world-astw-program-2020/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจพิจารณาให้ทุนสนับสนุน ตามความเหมาะสมต่อไป
ลิงค์แนบ คลิ๊ก