ประชาสัมพันธ์ ทุนแลกเปลี่ยน 5 วัน ณ BINUS university กรุงJakarta Indonesia ฟรี 20 ทุน
ประชาสัมพันธ์ ทุนแลกเปลี่ยน 5 วัน ณ BINUS university กรุงJakarta Indonesia ฟรี 20 ทุน (ทุนละประมาณ 30,000 บาท)
เป็นโครงการมหาวิทยาลัยเครือข่าย P2A Journey on Campus ที่เป็น partner กับ มมส -ปลอดภัยไร้กังวล
วันที่ 25-29 พ.ย. 2562
ฟรีตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าเดินทาง ที่พัก และ อาหาร
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอาจพิจารณาสนับสนุนทุนเพิ่มเติมในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง (passport, visa, ครองชีพ) หากได้รับทุน
หมดเขตรับสมัคร 25 ต.ค. 2562; ประกาศผล 31 ต.ค. 2562
เอกสารแนบ คลิ๊ก