ประชาสัมพันธ์นิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ International StarT Competition 2020
ประชาสัมพันธ์นิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ International StarT Competition 2020 สถาบัน LUMA ณ ประเทศฟินแลนด์
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกสถาบัน LUMA จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมดเขตรับสมัคร 14 February 2020
รายละเอียดการรับสมัครและเพิ่มเติมในlink: https://start.luma.fi/en/register/register-as-a-learning-community/
เอกสารแนบ คลิ๊ก