ประชาสัมพันธ์ทุนภาคฤดูร้อนสำหรับนิสิตและคณาจารย์ ณ Switzerland
ประชาสัมพันธ์ทุนภาคฤดูร้อนสำหรับนิสิตและคณาจารย์ ณ Switzerland (1 พ.ย 62-12 ม.ค.63)
ภายใต้ความร่วมมือสมเด็จพระเทพ กับ สถาบันวิจัย CERN สนับสนุนฟรีตลอดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่ายประจำวัน
หมดเขตรับสมัคร 31 ต.ค. 2562
เอกสารแนบ คลิ๊ก