วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (TOR) รายการชุดบันทึกการเรียนการสอนและแท็บแล็ต จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2562  
  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
  วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (TOR) รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ปีงบประมาณ 2562  
  วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (TOR) รายการชุดฝึกสถานีกดฝาชิ้นงาน จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2)  
  วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (TOR) รายการชุดวอเคราะห์พลังงาน จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)  
 
  เพิ่มเติม..
 
   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ลว. 4 เม.ย. 2562  
  ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่ามุมที่ผิวสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลว. 13 มี.ค. 2562  
  ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ลว. 5 ก.พ. 2562  
  ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒  
  ประะกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่ามุมที่ผิวสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง ลว. 4 มี.ค. 2562  
 
  เพิ่มเติม..
 
 
 
Username  
Password  
   
 
     

งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Engineer MSU
E-mail : engineer@msu.ac.th