งานก่อสร้าง  
  การจ้างคุมงาน  
  การจ้างออกแบบ  
  การจ้างที่ปรึกษา  
  ทุนการวิจัย  
  จ้างพัฒนาระบบ  
  จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
 

 

 
 
Username  
Password  
   
 
     
งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th