Picslide eng
1 2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตในเมือง (ม.เก่า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 สำหรับกิจกรรมที่กำหนดในการจัดงานปีนี้ ได้แก่ ภาคเช้า ได้มีการการทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในช่วงเช้า การสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รดน้ำขอพรผู้สูงอาวุโส โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย การจัดขบวนแห่ของบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยจำนวน 10 ขบวน คณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดย รอ-------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

   
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์


Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU